Free Yourself

from high energy costs!

We offer equipment and solutions that create added value, protect the environment, and save your resources

We distribute certified and high-quality solar modules made in Europe, lights, cables for wind turbines, and power plant equipment that will allow You to lower your energy costs and save your funds.

We are not only distributors but also design, engineering and mounting professionals, working in the construction sector. We will do our best to help transform Your ideas into real projects in the least amount of time.

OUR PRODUCTS

Lighting equipment PELSAN

Solar Solutions TOMMATECH

Other SMART Products

ADVANTAGES

Yearly Capacity

1.3 GW
Leader in Europe

Performance Warranty

30 Years
For PV Modules

Production Capacity

5m.
Lights per Year

Exports in 65

Countries
3500 product types

Services Provided

Wholesale solar energy equipment supply and consulting

TommaTech GmbH designs and manufactures using the newest technologies. In a year Company manufactures 1.3 GW of solar modules and distributes its products in more than 57 countries in the world.

We deliver in the shortest time and consult on equipment mourning questions.

Solar energy and lightning equipment design and installation

We provide industry lighting and solar power plant design works, and for your project can offer up to 20 mounting engineers.

Lightning equipment supply and installation

UAB “Mirneca” is the official distributor of lighting manufacturer PELSAN in Lithuania.
Production advantages
Production is certified by 17 international standards (EAC, ENEC24, IEC/IECEE, IEP/ATEX, etc.)
Wide power selection from 1 W to 200 W and high efficiency up to 160 lm/W;
High level of mechanical resistance up to IK10 and high level of electrical safety up to IP 67;
Every component of the lights is made in the same Pelsan factory.

Cables for Wind Turbines

| Information is being prepared. |

Other SMART products

TommaTech GmbH kuria ir gamina novatoriškas technologijas ir įrangą Saulės elektrinių įrengimui bei individualiam naudojimui:

Tommatech GmbH designs and manufactures advanced technologies and equipment for solar power plant installation and individual use:
Inverters;
Battery energy storage;
EV Chargers;
Solar Umbrellas with solar modules and batteries for charging mobile devices of coffee or restaurant clients with heating function;
More information can be found in the section – Other SMART Products

5 Steps for Project Completion

1   Initial information submission and analysis of needs

Initial information submission and analysis of needs.
If you are interested in acquiring products from the manufacturers that we represent, send us an inquiry or call. UAB “Mirneca” product manager will contact you in a short time and come to present the products and answer all the questions.

2   Offer Submission

Product managers take all of your needs into account and select a team of engineers and technicians that will look at all of your available information about your project, drawings, and other technical documentation that is important while choosing the correct product, parameters, quantities, and required additional equipment. We provide only fully justified and responsible solutions.

3   Order submission and conclusion of the supply contract

After confirming the needs of the client, future mounting, and working with the products processes, storage conditions, and exact quantities and specifications, we start to form an order for the manufacturer. Our specialists will pick the product that will work best in your case and will offer a competitive offer according to Your needs.

4   Project Preparation

When the offer is accepted, by the recommendations of the manufacturers we will provide product certificates, manuals, and other documentation that is needed for construction legal works. If required, we can recommend professionals for the mounting of the new equipment. The total project cost will be presented and will be an addendum to the contract. If a complex metal or concrete construction solution is needed, our represented manufacturers can prepare work projects and non-standard construction manufacturing drawings, logistics schemes, etc.

5   Mounting and legal works

After the contract, in agreed time and amounts, the Client pays a down payment and the manufacturing and loading begin. Manufacturing time usually depends on the season, quantities, customization of the product, quality of the provided drawing and information, non-standard wishes from the client, and complex engineering solutions. UAB “Mirneca” organizes the logistics to the designated location. If required, our represented products can be mounted and installed by our team of specialists and partners.

Pirminės informacijos pateikimas – poreikio analizė.

Jei Jus sudomino galimybė įsigyti mūsų atstovaujamų gamintojų produkciją, siųskite mums užklausą arba susisiekite nurodytais kontaktiniais telefonais. UAB "Mirneca" produktų vadovas atvyks arba susisieks su Jumis artimiausiu laiku ir plačiau pristatys Jus dominančius gaminius bei atsakys į rūpimus klausimus.

Pasiūlymo pateikimas.

Produktų vadovai, atsižvelgdami į Jūsų poreikius, pasitelkia į komandą inžinierius technologus, kuriems pateiksite daugiau papildomos informacijos apie numatomą projektą, brėžinius bei kitą techninę dokumentaciją, susijusią su dominančiu produktu, kurie yra labai svarbūs parenkant reikiamą produktą, jo charakteristikas, kiekius ar reikalingą įrangą. Mes teikiame tik pilnai pagrįstus ir atsakingus pasiūlymus.

Užsakymo suformavimas ir tiekimo sutarties pasirašymas.

Pilnai išsiaiškinus užsakovo poreikius, būsimus darbo su produktais montavimo procesus, sandėliavimo ypatumus ir tikslius jų kiekius bei specifikacijas, pradedamas užsakymo formavimas gamintojams. Atsižvelgdami į Jūsų pageidavimus, mūsų specialistai parinks geriausiai Jūsų poreikį tenkinančius produktus bei pateiks konkurencingą pasiūlymą.

Projekto parengimas.

Užsakovui patvirtinus užsakymą, pagal gamintojų rekomendacijas pateiksime produktų sertifikatus, naudojimo instrukcijas ir kitą statybos įteisinimui reikalingą dokumentaciją. Užsakovui pageidaujant galime rekomenduoti profesionalus įsigytų gaminių sumontavimui. Su bendra projekto sąmata užsakovas yra supažindinamas ir tai bus kaip priedas prie pirkimo - pardavimo sutarties. Esant kompleksiniams Metalo/Betono  konstrukcijų užsakymams, mūsų atstovaujami gamintojai gali paruošti darbo projektus bei nestandartinių konstruktyvų gamybos brėžinius, transportavimo schemas ir pan.

Montavimas ir pridavimas.

Pasirašius sutartį, nustatytais terminais ir sumomis užsakovas sumoka sutartą avansinę įmoką, po kurios prasideda užsakymo gamyba arba atkrovimas. Gamybos terminai paprastai priklauso nuo sezono, kiekių, koks - individualus ar standartinis - gaminys, užsakovo pateiktų brėžinių kokybės, nestandartinių užsakovo pageidavimų ir kompleksinių inžinerinių sprendimų. UAB "Mirneca" organizuoja užsakytos produkcijos pristatymą į užsakovo nurodytą vietą. Užsakovui pageidaujant, atstovaujamus produktus gali sumontuoti ir mūsų specialistų/partnerių komanda.

Why Mirneca?

International experience and various fields of activity.
With our work, we try to be part of Your business success.
Optimal price/quality ratio.
Team of experienced professionals, that will lead you from the start to finish.
We select the correct project financing sources and equipment with works are always insured.    Sigita Urbonienė
    CEO of UAB “Mirneca”

    “My biggest motivation – continuously challenge myself, and business is the university where you learn something new every day and never stop improving.”